Senioren

01-06-2019 N.I.V.O.-Sparta 2-Zwaluwe 2 8-1

01-06-2019 N.I.V.O.-Sparta 2-Zwaluwe 2 8-1

5e elftal

5e elftal

HSCC'61 vr1 - N.I.V.O.-Sparta vr1 4-0 bkr

HSCC'61 vr1 - N.I.V.O.-Sparta vr1 4-0 bkr